Algemene opmerkingen

Kader_Logo_Groen_png

Berekening
Voor de berekening van de oppervlakte worden breedte en hoogte naar boven afgerond op door 3 deelbare, volle cm maten. De zogeheten 3-maat. Bij de oppervlakteberekening gaat men bovendien uit van een minimale oppervlakte per eenheid. Deze oppervlakte is per onderdeel vermeld in de prijslijst. Bij een model gaat men bij de berekening uit van de kleinste rechthoek waar dit model in zou passen.

Bestellingen
Uw bestellingen dienen zo veel mogelijk per e-mail te geschieden, dit om misverstanden te voorkomen. Indien u onverhoopt toch telefonisch uw bestelling moet doorgeven is het risico van een foutieve maatvoering voor rekening van de besteller. Wij zullen uiteraard dit risico tot het minimum trachten te beperken door consequent uw bestelling terug te lezen, waarbij u accoord dient te geven op de juistheid van de door ons genoteerde afmetingen. Ten behoeve van uw bestelling is een download bestelformulier beschikbaar op onze website. A.u.b. de juiste bezorgadresgegevens vermelden.

Modelruiten
Bij de diverse onderdelen zijn modellijsten met toeslagen bijgevoegd. Voor modellen volgens mal, gelden de volgende regels:
De mallen moeten gemaakt zijn van vormvast materiaal zoals triplex, MDF, board, kunststof, etc.
Mallen vervaardigd van glas, plastic of behangpapier e.d. zullen worden geweigerd.
Het materiaal dient ook een glad en schoon oppervlak te hebben.
Let er tevens op dat de mallen alleen de juiste glasmaat hebben. Nooit de sponningmaat!

Leveringen
Alle leveringen geschieden in principe franco huis of franco werk, daar waar het de regio betreft. Bij afwijkende leveradressen zal het transport besproken worden. Ten tijde van de bezorging dient er iemand aanwezig te zijn om het glas in ontvangst te nemen, en om de levering te controleren, zodat de afleverbon getekend kan worden, als bewijs van ontvangst. Met name bij slijpwerk en spiegels is de visuele controle van belang omdat hierbij niet mag worden gereclameerd op krassen of beschadigingen.

Aansprakelijkheid
De klant is zelf verantwoordelijk voor de toepassing van de NEN-norm 2608 en 3569 en alle overige beglazingsvoorschriften. Neem onvoorwaardelijk deze voorschriften in acht! Wij achten ons als leverancier niet aansprakelijk voor het door de klant niet of onjuist toepassen van de normeringen. Temeer ook omdat wij niet op de hoogte zijn van de situatie ter plaatse van montage. Leveringen en verdere verrichtingen geschieden uitsluitend volgens onze eigen algemene verkoopvoorwaarden zoals in de prijslijst zijn bijgevoegd.

Betalingsconditie’s
Betaling uitsluitend netto, binnen 30 dagen na factuurdatum.

Afroep
Op afroep gereed staande bestellingen zullen binnen een maand na beschikbaarstelling gefactureerd worden. Per 31 december zulllen altijd alle op afroep gereed staande posten doorbelast worden. Bij afroep bezorgschema in acht nemen en tevens tijdig de afroep plaatsen i.v.m. logistieke indeling bij transport.