Heb ik garantie op mijn isolerend dubbelglas?

In het algemeen geeft een fabrikant tien jaar garantie op isolerend dubbelglas, HR, HR+ en HR++ beglazing. Deze garantie geldt uitsluitend voor het volledig dicht zijn van de eenheid. Dit betekent dat het doorzicht niet wordt verminderd door inwendige aanslag, condensatie, stof of aantasting van de coating tussen de glasbladen. Aan deze garantie is een aantal voorwaarden verbonden. Naast de voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de samenstelling van de beglazing, wordt ook de verplichting van goed onderhoud door de eigenaar genoemd.

Wanneer zich een defect voordoet binnen de garantieperiode, zal gekeken moeten worden waardoor het defect is ontstaan. Oorzaken kunnen zijn een productiefout, een plaatsingsfout of onvoldoende onderhoud.

Productiefout in de beglazing
Wanneer het om een productiefout gaat die onder de garantievoorwaarden van de beglazing valt, zal de fabrikant een nieuwe ruit leveren aan de glaszetter of het montagebedrijf. De extra kosten voor het vervangen van de beglazing door de glaszetter of het montagebedrijf komen voor uw rekening. Belangrijk is wel dat dit van tevoren is vastgelegd in de overeenkomst en/of garantiebepalingen.

Plaatsingsfout
Als degene die de beglazing heeft geplaatst een fout heeft gemaakt waardoor de beglazing binnen tien jaar defect raakt, is diegene volledig aansprakelijk. Zowel de vervangende beglazing als het plaatsen daarvan komen dan voor zijn rekening.

Onvoldoende onderhoud en veranderingen
Wanneer onvoldoende onderhoud is gepleegd en dit aanwijsbaar de oorzaak is van schade aan de isolerende beglazing, dan zijn de kosten voor de vervangende beglazing en het plaatsen daarvan voor uw eigen rekening. Ook bij veranderingen of wijzigingen aan de beglazing die de oorzaak zijn van eventuele schade, bent u verantwoordelijk voor alle kosten.

Geen garantie wordt verleend voor

 • Eenheden met een of meer bladen figuur- of draadglas.
 • Eenheden met kruisroeden, glas in lood e.d. in de spouw.
 • Eenheden met een speciale smalle kitrand of verjongde zijden.
 • Isolatieglas samenstellingen met glas dunner dan 4 mm.
 • Eenheden met de randkaders in kleur gespoten.
 • Eenheden bestemd voor niet verticale plaatsing.
 • Eenheden bestemd voor industrieel gebruik, inclusief zwembaden, tenzij met de fabrikant schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Onvolkomenheden/afwijkingen in de isolerende eenheid, danwel in de samenstellende delen daarvan, die vallen binnen de tolerantiegrenzen, genoemd in de NEN 3567, 3264, 2608.
 • Vertekeningen, zowel bij doorzicht als reflectie, als gevolg van eigenschappen, inherent aan glassoorten en/of combinaties, hieronder begrepen vertekeningen als gevolg van toleranties, barometrische drukverschillen en geografische hoogteverschillen.
 • Zichtbaar zijn van kleurbanden en/of kleurpatronen als gevolg van interferentie.
 • Eenheden geplaatst in rollend materieel.
 • Eenheden die na de eerste plaatsing zijn uitgenomen en herplaatst/vervangen.
 • Eenheden die verandering hebben ondergaan in hun structuur door o.a. het beplakken met folie of beschilderen.

 
Terug naar veel gestelde vragen