Triple Isolatieglas

Kader_Logo_Groen_png

Triple Isolatieglas

Als u gaat beslissen welk soort beglazing u gaat toepassen voor uw woning, is het meer dan alleen het feit dat dubbele beglazing twee ruiten heeft en drievoudige beglazing drie ruiten. Alle factoren moeten worden onderzocht om te begrijpen wat het echte verschil in kosten, energie – efficïentie, duurzaamheid maar vooral ook het verschil in plaatsing.

Maar hoe goed is drievoudige beglazing? Is het beduidend beter dan zijn tegenhanger dubbele beglazing?
Naast voordelen heeft de toepassing van drievoudige beglazing ook een aantal nadelen. Het eerste en meest belangrijke minpunt voor drievoudige beglazing is de hogere kosten vanwege het extra glaspaneel en de meer complexe opbouw en installatie. Tenslotte, drievoudige beglazing is zwaarder en omvangrijker dan dubbele beglazing en als zodanig, kan plaatsing moeilijker zijn. Drievoudige beglazing is praktisch niet toe te passen in bestaande kozijnen door het extra gewicht (dit heeft gevolgen voor het hang- en sluitwerk) en de toegenomen pakket dikte (sponningbreedte).

Een ander nadeel is condensvorming aan de buitenzijde van de ruit, vooral in het voor- en najaar wanneer in de ochtend de lucht sneller opwarmt dan het glas en het aanwezige vocht in de lucht condenseert op het koude glasoppervlak. Ook bij dubbele beglazing ontstaat al condens maar door de nog betere thermische isolatie bij drievoudige beglazing zal dit effect eerder optreden, waardoor het aantal dagen dat condensvorming optreedt zal toenemen. Er is ook de mogelijkheid om Warm Edge afstandhouders toe te passen. Naast het esthetische zorgt dit ook voor een betere isolatie in de randzone waardoor condensatierisico’s worden beperkt.

Ook is het risico op thermische breuken bij drievoudige beglazing groter. Doordat de beide spouwruimtes luchtdicht zijn afgesloten kunnen, door verschil in temperatuur en atmosferische druk, drukverschillen ontstaan binnen en buiten de spouw en zal het glas doorbuigen. Dit verschijnsel wordt ook wel isochore druk genoemd. Omdat bij drievoudige beglazing de tussenruimte breder is kunnen temperatuurverschillen hoger oplopen en werkt de isochore druk sterker door. Met name bij ruiten met een kleine afmeting kan het glas niet genoeg doorbuigen en kunnen er hogere spanningen ontstaan in het glas en de randafdichting.

Om te garanderen dat de spouw hermetisch afgesloten blijft bij verandering van druk wordt bij drievoudige beglazing een randafwerking van 12 tot 15 millimeter toegepast. Met de minimale omtrekspeling van 5 millimeter, moet rekening gehouden worden met een sponningshoogte van 20 millimeter zodat de randafdichting niet in het zicht komt.

Bij de plaatsing dient net als met dubbele beglazing de NPR 3577 aangehouden te worden Belangrijk hierbij is dat de ruiten op de juiste manier worden ondersteund. Hierbij dient vooral rekening gehouden te worden met de breedte van de toe te passen steunblokjes, deze moeten gelijk zijn aan de dikte van het glaspakket + 2 millimeter zodat alle ruiten goed ondersteund worden. Indien hier geen rekening mee gehouden wordt ontstaat een verhoogd risico op breuk. Bij van binnenuit beglaasde houten kozijnen met een aluminium plaatsingsprofiel betekent dit dat men het verschil in hoogte tussen het plaatsingsprofiel en de sponningbodem moet opvullen. Andres wordt de binnenruit niet ondersteund en kan er lekkage ontstaan.

Er wordt momenteel gekeken of de NPR 3577 aangepast moet worden om specifiekere beglazingsdetails en aandachtspunten voor drievoudige beglazing op te nemen.

Drievoudige beglazing heeft ondanks de extra ruit geen hogere waarden voor geluidsisolatie dan dubbele beglazing. Door het toepassen van een extra ruit met dezelfde glasdikte bestaat er zelfs de kans op resonantie. Dit kan een reden zijn om juist voor een A-symmetrische opbouw te kiezen; het meest praktische hierbij is de middelste ruit te laten afwijken qua dikte of daar eventueel een geluidwerende folie op aan te brengen.

Het meest voor de hand liggende voordeel van drievoudige isolatiebeglazing is een toename van de isolatiewaarde, standaard een Ug-waarde van 0,7 of 0,6 W/m²K en dit betekent omgekeerd een afname van de stookkosten . Daarnaast is er minder koudeval bij de kozijnen doordat door de dubbele spouw de oppervlakte temperatuur van de binnenruit hoger zal zijn. Dit maakt drievoudige beglazing uitermate geschikt voor toepassing bij huizen met een zogenaamde “lage temperatuur verwarming” (vloerverwarming).

Drievoudige beglazing biedt naast een beter comfort ook een zekere meerwaarde aan veiligheid (sterkte). Voor indringers zullen de extra lagen glas het minder aantrekkelijk maken. Kortom de toepassing van drievoudige isolatiebeglazing is wellicht duurder in aanschaf en montage kosten maar leidt op de langere termijn tot energiebesparing en een hoger wooncomfort. Zet voor- en nadelen van de beide glassoorten bij toepassing van nieuwe kozijnen zorgvuldig op een rij.

Voor isolatieglas als productgroep geldt de CE-markering. Hierbij wordt geen onderscheidt gemaakt tussen de drievoudige of dubbele beglazing. De Europese productnorm die hiervoor geldt, stelt weliswaar bepaalde testen verplicht, maar alle eisen zijn gebaseerd op testen van gewoon dubbelglas met een opbouw van 2(12)4. De norm gaat voorbij aan alle aspecten die voor drievoudige beglazing gelden. Momenteel is de norm wel in herziening, maar grote wijzigingen worden niet verwacht.

Downloads

  • Aandachtspunten Tripleglas
  •