Glasbreuken

Kader_Logo_Groen_png

Thermische breuken

Een thermische breuk ontstaat wanneer de typische materiaalkarakteristieken van het glas in relatie tot de kwaliteit van de rand van het glas en de bestendigheid tegen temperatuurfluctuaties overschreden worden.

Thermische_normale_breuk Tekst_Thermische_normaalbreuk

Thermische_palm_breuk Tekst_Thermische_Palmbreuk

Thermische_lijnvormige_breuk Tekst_Thermische_Lijnvormigebreuk

Mechanische breuken

Een mechanische breuk doet zich voor wanneer de typische materiaalkarakteristieken van het glas, de buigbreeksterkte, wordt overschreden. De beoordeling van deze mechanische breuken is echter veel moeilijker dan bij thermische breuken, omdat er een veel groter aantal kenmerken een rol speelt.

Katapult_breuk Tekst_Katapultbreuk

Steenworp_breuk Tekst_Steenworpbreuk

Randdruk_breuk_float Tekst_Randstootbreuk

Voor een compleet overzicht van alle glasbreuken kunt u hier het volledige overzicht downloaden.