Wat is delaminatie?

Indien de tussenlaag van PVB-gelaagd glas langdurig wordt blootgesteld aan vocht kan deze worden aangetast en onthechten van de glasbladen.
Het delamineren van PVB-gelaagd glas als gevolg van vocht is inherent aan het product. Dit is niet volledig te voorkomen, maar kan verminderd worden door bijvoorbeeld de randen van het glas zodanig te slijpen dat er geen vocht op blijft staan. Beter is het aanbrengen van een profiel of omkadering. Daarbij wel opgemerkt dat het risico van delaminatie nadrukkelijk ook wordt bepaald door de specifieke situatie ter plaatse.

Voor gelaagd glas dat niet langdurig wordt blootgesteld aan vocht maar wel gelamineerd, gelden de volgende eisen:

  • voor eindtoepassingsmaten die uit een groter blad gelaagd glas zijn gesneden mag er maximaal 15 mm van de rand delaminatie optreden
  • voor eindtoepassingsmaten die op dat formaat zijn gelamineerd geldt dat er vanaf 25 mm vanaf de rand geen delaminatie mag optreden.

 
Terug naar veel gestelde vragen