Isolatie glas

 
Warmte-isolerendglas

Glas zelf heeft nagenoeg geen isolerende eigenschappen. Dit betekent dat glas
nauwelijks warmte binnen houdt. Hierbij maakt het weinig tot geen verschil of
een ruit dik of dun is.

Warmte gaat bij glas op drie manieren verloren:

1. Door geleiding (warmte die tegen het glas komt wordt direct naar buiten geleid)
2. Door convectie (vermenging van warme en koude lucht door de geleiding)
3. Door straling (het afgeven van warmte door het glas)

Gemiddeld gaat 30% van de warmte verloren door geleiding en convectie en 70%
door straling. Warmte die verloren gaat wordt aangeduid met U-waarde. Een hogere
waarde betekent dat er veel warmte verloren gaat.
Enkel glas heeft een U-waarde van 5,8 W/m2K.

Glas krijgt de isolerende werking door het plaatsen van meerdere glasbladen achter
elkaar en/of het aanbrengen van coatings op het glas.

Door het plaatsen van meerdere glasbladen achter elkaar (verbonden door een kader
en kit) ontstaat een spouw. Deze spouw wordt gevuld met lucht of een speciaal gas
(argon of krypton). Aangezien lucht en de gebruikte gassen warmte slecht geleiden
krijgt de samenstelling haar isolerende eigenschappen. De coatings zorgen ervoor
dat warmtestraling aan de binnenzijde van de ruit wordt teruggekaatst.
Hierdoor blijft de warmte binnenshuis.

Hoog-Rendements isolerend dubbelglas

Hoog-Rendements (HR+ of HR++) isolatieglas heeft een veel betere warmte-isolatie dan
standaard isolatieglas. Dit komt omdat op één zijde van het glas (in de spouw) een
heel dunne coating is aangebracht en de spouw niet met lucht maar met een speciaal
gas is gevuld. De gebruikte gassoorten zijn (meestal) argon en krypton.

Dubbele beglazing

Isolerend dubbelglas is voor de isolerende werking ingedeeld in klassen:
– standaard isolatieglas U-waarde tussen 1,6 en 2,0 W/m2K
– HR+ U-waarde tussen 1,2 en 1,6 W/m2K
– HR++ U-waarde kleiner dan 1,2 W/m2K
– ZHR++ U-waarde kleiner dan 1,2 W/m2K

 
Hoog-Rendements triple-beglazing

Triplebeglazing, ook wel drievoudig glas of driedubbel glas (HR+++) genoemd, heeft een
betere isolerende werking dan hoog-rendements isolerend dubbelglas en bestaat uit
drie glasbladen die door twee afstandhouders van elkaar worden gehouden. Ook hier is
op de binnenzijden van het glas een heel dunne coating aangebracht en zijn
de spouwen gevuld met gas.

Drievoudige beglazing

 
 
Veel varianten in isolatieglas

Binnen isolatieglas zijn er – afhankelijk van de soort – meer of minder varianten
beschikbaar. Het aantal glasproducten waarmee warmte kan worden geïsoleerd is
daarmee zeer omvangrijk geworden. Ook worden diverse producten nog steeds
doorontwikkeld waardoor de warmte isolerende prestaties verbeteren en dus nog
lagere U-waarden mogelijk worden.

Daar komt bij dat het glas ook andere prestatie-eigenschappen kan krijgen zoals
bijvoorbeeld (letsel-) veiligheid, inbraakwering, geluidswering, zonwering,
brandwering etc. De opbouw van het isolatieglas kan daardoor weer anders zijn
dan de “standaard”- uitvoering voor de warmte-isolatie.