Veiligheidsglas

 
Veiligheidsglas

Door het combineren van meerdere lagen glas en PVB-folie (en/of polycarbonaat) en
het toepassen van dikkere glasplaten kan glas ook als beveiliging dienen. Bij het
beveiligen door middel van glas zijn vier aspecten te onderscheiden:

• Doorgooibeperkend
• Doorbraakvertragend
• Kogelwerend
• Explosiewerend

Door te variëren met de glassamenstellingen en de glasdiktes krijgt glas de
verschillende beveiligingseigenschappen. Om te bepalen of het glas voldoet
aan de gestelde en gewenste eigenschappen, dient de samenstelling te worden
getest. Hiervoor zijn diverse normen ontwikkeld. Op basis van de testresultaten
wordt het glas ingedeeld in klassen.

Een grove vuistregel is dat bij een lage snelheid en een grotere massa (bijvoorbeeld
het gooien van een steen) meer PVB-folies nodig zijn. Een kleinere massa en een
hogere snelheid (bijvoorbeeld het afvuren van een kogel met een vuurwapen) vereisen
veel glasmassa en weinig PVB’s. Dit betekent dus dat inbraakwerend glas niet per
definitie kogelwerend glas is of andersom.

DE SOORTEN VEILIGHEIDSGLAS

Gehard glas

Gehard glas of hardglas is speciaal behandeld glas. Het is ongeveer vijf sterker
dan gewoon glas en ook nog eens bestand tegen grotere temperatuurverschillen.
Als het breekt valt het in kleine korrels uiteen. Er bestaat dan geen kans
op ernstig lichamelijk letsel.

Gehard glas

Gehard glas vindt u in veel toepassingen terug, bijvoorbeeld: zijruiten van auto’s
bushokjes, glazen douchedeuren, glazen tafels, keukens etc. en dus ook in ramen
schuifpuien, deuren etc.

Gelaagd glas

Gelaagd veiligheidsglas bestaat uit minimaal 2 glasbladen met daartussen een
doorzichtige taaie kunststof folie. Deze folie zorgt ervoor dat bij breuk het
glas bij elkaar gehouden wordt. Hierdoor ontstaan geen gevaarlijke scherven en
is er dus geen risico op ernstig lichamelijk letsel. Gelaagd glas heeft als extra
voordeel dat de ruit bij breuk één geheel blijft en er geen grote opening ontstaat,
zoals bij gewoon glas wel het geval is. Het blijft dus onmogelijk door de ruit
heen te vallen als de ruit voldoende dik is.

Gelaagd glas

 
OVERIGE TOEPASSINGEN VAN VEILIGHEIDSGLAS

Letselbekerkend glas

Conform de geldende normen worden 2 type letselbeperkende beglazing onderscheiden:
1. Glas waarbij in geval van breuk de scherven bij elkaar blijven en waarbij
geen opening ontstaat met een middellijn groter dan 76 mm (bijvoorbeeld
gelaagd veiligheidsglas).

2. Glas waarbij in geval van breuk volledige desintegratie met vele kleine
korrels plaatsvindt (bijvoorbeeld gehard glas).

Voor het toepassen van letselbeperkend glas is er een norm, de NEN 3569. Deze
norm omschrijft exact waar en welke soort veiligheidsglas toegepast moet worden.

Doorvalveilig glas

Glas kan zo sterk zijn dat personen er niet doorheen kunnen vallen. Bij dit type
glas mag het glas bij tegen aanstoten wel breken maar mogen er geen openingen
ontstaan. Dit kan met PVB-gelaagd veiligheidsglas. Als het risico bestaat dat
door het glas heen naar beneden kan worden gevallen, dient het glas in veel
gevallen doorvalveilig te worden uitgevoerd. Dit wil zeggen dat het glas moet
voorkomen dat een persoon door het glas heen kan vallen. Doorvalveilig glas
is altijd gelaagd glas. Normaal floatglas, dus ook gewoon dubbelglas is geen
doorvalveilig glas. Ook gehard glas is geen doorvalveilig glas. Bij breuk zal het
glas immers in zeer kleine korrels uiteenvallen, waardoor er doorheen kan
worden gevallen.

Inbraakwerend glas

Glas kan ook uw eigendommen beschermen tegen diefstal. Dit kan met
beveiligingsglas waarmee het vrijwel onmogelijk wordt in korte tijd een opening
in het glas te forceren. Zeker de gelegenheidsdief zal daardoor ontmoedigd
worden, maar beveiligingsglas kan ook zo sterk worden gemaakt dat het niet
in korte tijd en zelfs met forse middelen niet kapot te krijgen is.

Beveiligingsglas is ook PVB-gelaagd glas maar dan met meer folies en meer
glasbladen. Hoe meer folies en hoe meer glasbladen, hoe sterker het glas.
Beveiligingsglas is dus in diverse sterktes (klassen) verkrijgbaar.

Brandwerend glas

Brandwerend glas wordt gerangschikt naar prestatieniveau, dat wil zeggen
naar de duur van de brandwerendheid en de wijze van brandwering. De
rangschikking van het brandwerend glas gebeurt aan de hand van verschillende
criteria en is beschreven in Europese normen.

Voor de indeling van brandwerend glas zijn de belangrijkste drie klassen:
• E = de vlamdichtheid van het glas
• W = de weerstand tegen warmtestraling
• I = de weerstand tegen temperatuur