Triple isolatieglas

Als u gaat beslissen welk soort beglazing u gaat toepassen voor uw woning, is het
meer dan alleen het feit dat dubbele beglazing twee ruiten heeft en drievoudige
beglazing drie ruiten. Alle factoren moeten worden onderzocht om te begrijpen wat
het echte verschil in kosten, energie-efficiëntie, duurzaamheid maar vooral ook
het verschil in plaatsing.

Maar hoe goed is drievoudige isolatiebeglazing? Is het beduidend beter dan zijn
tegenhanger dubbele beglazing?

Naast voordelen heeft de toepassing van drievoudige beglazing ook een aantal
nadelen.Het eerste en meest belangrijke minpunt voor drievoudige beglazing
is de hogere kosten vanwege het extra glaspaneel en de meer complexe
opbouw- en installatie. Tenslotte, drievoudige beglazing is zwaarder en
omvangrijker dan dubbele beglazing en als zodanig, kan de plaatsing moeilijker
zijn. Drievoudige beglazing is praktisch niet toe te passen in bestaande kozijnen
door het extra gewicht (dit heeft gevolgen voor het hang- en sluitwerk) en de
toegenomen pakket dikte (sponningbreedte).

Een ander nadeel is condensvorming aan de buitenzijde van de ruit, vooral in het
voor- en najaar wanneer in de ochtend de lucht sneller opwarmt dan het glas en
het aanwezige vocht in de lucht condenseert op het koude glasoppervlak. Ook bij
dubbele beglazing ontstaat al condens maar door de nog betere thermische isolatie
bij drievoudige beglazing zal dit effect eerder optreden, waardoor het aantal
dagen dat de condensvorming optreedt , zal toenemen. Er is ook de mogelijkheid
om Warm Edge afstandshouders toe te passen. Naast het esthetische zorgt dit ook
voor een betere isolatie in de randzone waardoor condensatierisico’s worden beperkt.

Ook is het risico op thermische breuk bij drievoudige beglazing groter. Doordat de
beide spouwruimtes luchtdicht zijn afgesloten kunnen, door verschil in temperatuur
en atmosferische druk, drukverschillen ontstaan binnen en buiten de spouw en zal het
glas doorbuigen. Dit verschijnsel wordt ook wel isochore druk genoemd. Omdat bij
drievoudige beglazing de tussenruimte breder is kunnen temperatuurverschillen
hoger oplopen en werkt de isochore druk sterker door. Met name bij ruiten met
een kleine afmeting kan het glas niet genoeg doorbuigen en kunnen er hogere
spanningen ontstaan in het glas en de randafdichting.

Om te garanderen dat de spouw hermetisch afgesloten blijft bij verandering van
druk wordt bij drievoudige beglazing een randafwerking van 12 tot 15 milimeter
toegepast. Met de minimale omtrekspeling van 5 millimeter, moet rekening
gehouden worden met een sponningshoogte van 20 millimeter zodat de
randafdichting niet in het zicht komt.

Bij de plaatsing van drievoudige beglazing dient net als bij dubbele beglazing
de NPR 3577 aangehouden te worden. Belangrijk hierbij is dat de ruiten op de
juiste manier worden ondersteund. Hierbij dient vooral rekening gehouden te
worden met de breedte van de toe te passen steunblokjes deze moeten gelijk zijn
aan de dikte van het glaspakket +2 millimeter zodat alle ruiten goed ondersteund
worden. Indien hier geen rekening mee gehouden wordt onstaat een verhoogd risico
op breuk. Bij van binnenuit beglaasde houten kozijnen met een aluminium plaatsings-
profiel betekent dit dat men het verschil in hoogte tussen het plaatsingsprofiel en de
sponningbodem moet opvullen. Anders wordt de binnenruit niet ondersteund en kan er
lekkage ontstaan.

Er wordt momenteel gekeken of de NPR 3577 aangepast moet worden om specifiekere
beglazingsdetails en aandachtspunten voor drievoudige beglazing op te nemen.

Drievoudige beglazing heeft ondanks de extra ruit geen hogere waarden voor
geluidsisolatie dan dubbele beglazing. Door het toepassen van een extra ruit
met dezelfde glasdikte bestaat er zelfs de kans op resonantie. Dit kan een reden
zijn om juist voor een a-symmetrische opbouw te kiezen; het meest praktische hierbij
is de middelste ruit te laten afwijken qua dikte of daar eventueel een geluidwerende
folie op aan te brengen.

Het meest voor de hand liggende voordeel van drievoudige isolatiebeglazing is een
toename van de isolatiewaarde, standaard een Ug-waarde van 0,7 of 0,6 W/m²K
en dit betekent omgekeerd een afname van de stookkosten. Daarnaast is er minder
koudeval bij de kozijnen doordat door de dubbele spouw de oppervlaktetemperatuur
van de binnenruit hoger zal zijn. Dit maakt drievoudige beglazing uitermate geschikt
voor toepassing bij huizen met een zogenaamde “lage temperatuur verwarming” (vloerverwarming).

Drievoudige beglazing biedt naast een beter comfort ook een zekere meerwaarde aan
veiligheid (sterkte). Voor indringers zullen de extra lagen glas het minder aantrekkelijk
maken. Kortom de toepassing van drievoudige isolatieglazing is wellicht duurder in
aanschaf en montage kosten maar leidt op de langere termijn tot energiebesparing en
hoger wooncomfort. Zet voor- en nadelen van beide glassoorten bij toepassing van
nieuwe kozijnen zorgvuldig op een rij.

Voor isolatieglas als productgroep geldt de CE-markering. Hierbij wordt geen
onderscheidt gemaakt tussen drievoudige of dubbele beglazing. De Europese
productnorm die hiervoor geldt, stelt weliswaar bepaalde testen verplicht, maar alle
eisen zijn gebaseerd op testen van gewoon dubbelglas met een opbouw 4(12)4.
De norm gaat voorbij aan alle aspecten die voor drievoudige beglazing gelden.
Momenteel is de norm wel in herziening, maar grote wijzigingen worden niet verwacht.