Leveringen rondom de bouwvak

De “bouwvakdrukte” is inmiddels weer in alle hevigheid toegeslagen. Zoals elk jaar het geval is brengt dit het probleem met zich mee dat er een tekort ontstaat aan glasbokken bij onze glasleveranciers. Vandaar dat wij u verzoeken om ervoor te zorgen dat deze glasbokken zo snel mogelijk leeg gemaakt worden en per mail of telefonisch worden aangemeld.

LAATSTE BESTELDAG ISOLATIEGLAS:
Ophalen: woensdag 11 juli
Route LINKS (do uitleveren): woensdag 11 juli
Route RECHTS (di uitleveren): maandag 9 juli
Voor route schema zie onze website onder mededelingen.

SPOED BESTELLINGEN ZIJN HELAAS NIET MOGELIJK

SLIJPWERK: MAANDAG 16 JULI LAATSTE BESTELDAG
Op woensdag 18 juli a.s. zullen onze slijpmachines t.b.v. onderhoud worden stilgelegd. Dus gelieve uw bestellingen op tijd door te geven, om productie af te kunnen ronden. Levertijden in overleg.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en wij wensen u verder goede zaken en een goede uitloop naar de vakantie toe.